17. století -Toto území nebylo zastavěno a zasahovala sem Thunovská zahrada.

1709 -V dubnu prodán pozemek spolu s pozemkem sousedního domu čp. 69 panu MaxmiliánuWendovi, inspektoru císařského panství za 600 zlatých. 1736 -Po smrti Maxmiliána Wendy dům prodává vdova Anna Kateřina Wendová Michaelu Thurwardi, který za ně zaplatil 1200 zlatých.1792 -Dům kupuje za 2050 zlatých Ignác Künzl. 1898 -24. srpna bylo uděleno panu Karlovi Reylovi, majiteli domu živnostensko policejní povolení knihtiskárny v tomto domě. 1949 -Tiskárna uváděna již pod názvem Jánský a Navrátil, národní podnik. 1956 -ONV udělil firmě REMOS, krajský elektropodnik, živnostensko právní schválení k dalšímu provozu pro výrobu drobných elektrosoučástek ve všech patrech domu. V této době zde pracovalo 18 osob.